KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku ze zmianą formy kształcenia - kształcenie na odległość, wprowadzonej na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID i Statutu Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Pawłowie, z uwagi na zasady bezpieczeństwa w sieci, higienę pracy uczniów i nauczycieli oraz uporządkowany sposób komunikacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami przekazujemy informacje:

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i przedszkolu Zespołu Szkół w Pawłowie

12 i 13 marca uczniowie/dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu, mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych w szkole i przedszkolu – w godzinach pracy placówek

Od 16 marca placówki szkolne i przedszkolne będą definitywnie zamknięte !

Uwaga: Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że w myśl obowiązującej specustawy rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje 14-dniowy zasiłek opiekuńczy. Rodzice muszą zdecydować, które z nich ma je otrzymać: czy matka, czy ojciec. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat jest do pobrania na stronie ZUS-u.

Zalecenia, jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą kropelkową - kliknij tutaj

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie

w związku z zagrożeniem koronawirusem

zaleca Rodzicom :

  • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

  • zapoznaj dziecko z instrukcją mycia rąk oraz innymi zasady dotyczącymi higieny osobistej;

  • pamiętaj, by nie posyłać przeziębionego lub chorego dziecka do przedszkola lub szkoły;

Uwaga!

W zakładce Dokumenty do pobrania ⇒ Dokumenty szkolne zamieszczona została
Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej.

Zachęcamy Ósmoklasistów i Rodziców do zapoznania się z nią.

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA

 

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Zalecenia, jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą kropelkową
- kliknij tutaj